Aksaglik Genel Sağlık Bilgilendirme Portalı

Ak SAğlık

Obezite Tedavisinde Endoskopik Metodlar

leave a comment »

Türk Gastroenteroloji Derneği İstanbul Şubesi’nce düzenlenen Mart ayı bilimsel toplantısının konusu “Morbid Obezite Tedavisi” idi. Bu konuyla ilgilenen endokrinolog, gastroenterolog ve obezite cerrahlarının buluştuğu toplantıda; genel olarak obezitenin nedenleri, zararları ve tedavi yöntemleri tartışıldı. Özellikle mide balonu, anti-obezite stendi, endoskopik gastroplasti gibi yeni tekniklerin ve bu konudaki son gelişmelerin tüm detaylarıyla paylaşıldığı toplantının önemli makalelerini söz verdiğimiz gibi sizlerle paylaşıyoruz. Makalenin devamında tüm metodlar detaylı ve resimli olarak açıklanmakta olduğundan makalenin tamamına göz atmanızı öneririz.

Obezite nedir?

Obezite, en kısa tanımıyla vücut yağlarının oranının anormal derecede artmasıdır. Yani, bir şahıs obez olmadan aşırı kilolu olabilir. Normalden fazla kas yapısına sahip olan vücut geliştiriciler ve diğer atletler gibi.. Bununla birlikte, günlük pratikte aşırı kilolu olanların çoğunluğu obezdir.

Aşırı kilo ve obezite nasıl ölçülür?

Bir şahsın aşırı kilolu veya obez olduğunu saptamak için çeşitli metodlar geliştirilmiştir. Bazı ölçüm sistemleri boyla kilo arasındaki bağlantıdan faydalanırken, bazıları vücut yağlarının ölçümüne dayanmaktadır. Günümüzde en sık kullanılan metod, çok daha detaylı analizlerle son derece paralel sonuçlar verdiği saptandığı için, Vücut Kitle İndeksi (BMI) denilen yöntemdir.

Vücut kitle indeksi erişkinlerde hem aşırı kilo hem de obezitenin ölçümünde ve değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Pek çok obezite araştırmacısının tercih ettiği ve obezite konusunda çoğu veride kullanılan bir metoddur.

Obezite sayısında artış

Günümüzde Amerika’da yaşayan yetişkinlerin % 64’ü owerweight grubundadır ve tüm populasyonun 1 / 3’ü obezdir. Yine Amerika’da yıllık 300.000 ölümün obeziteyle bağlantılı olduğu bildirilmiştir. Bu obezite salgınına ilk kez 2001’de Amerikalı genel cerrahlarca yapılan bir çalışmada dikkat çekilmiştir. Aynı çalışmada, çocukluk çağı obezitesinin de artmakta olduğu bildirilmiştir.

Dünyada Obezite Seviyeleri

Tablo 1. Avrupa ve Avustralya’da kadın ve erkekler arasında obezite yüzdeleri

Ülke Obez erkek yüzdesi Obez kadın yüzdesi

Finlandiya 19 19

Rusya 10.8 27.9

İngiltere 17 20

Almanya 17.2 19.3

Çekoslovakya 16.3 20.2

İskoçya 15.9 17.3

Belçika 12.1 18.4

İspanya 11.5 15.2

İsveç 10 11.9

Fransa 9.6 10.5

Danimarka 10 9

Hollanda 8.4 8.3

Italya 6.5 6.3

Avustralya 18 18

Kaynak: International Obesity Task Force (IOTF)

Obezitenin yol açtığı sağlık riskleri

Obezite tip 2 diabet, hipertansiyon, dislipidemi, bazı kanser türleri, uyku apnesi ve osteoartrit gibi eklem problemlerinde anlamlı derecede artışa yol açar. Ek olarak obezite, insülin rezistans sendromu (metabolik sendrom x) ve insülin duyarsızlığı gibi bazı kompleks sağlık problemlerinde de anahtar rol oynar. (Kaynak: Obezite Tedavisi Merkezi)

Tüm dünyada obezite epidemik sayılabilecek oranlardadır. (ABD’de bugün her 4 yetişkinden 1’i obez BMİ ≥ 30). Cerrahi, kilo kaybı ve bunun sürdürülebilmesi için en etkin yoldur. Son yıllarda bariatrik cerrahinin önemi artmıştır.

Günümüzde obezite tadavisinde kabul gören anlayış fazla kilonun sürdürülebilir % 10-15 oranında kaybıdır.

İlk yaklaşım

Kalorisi az diyet + Fiziksel aktivite ve davranış değişikliklerinden oluşan bir tedavidir. Ciddi çabaya rağmen 3-6 ayda % 5-10 kilo veremeyenlerde ilaç tedavisi önerilmektedir. Cerrahi yaklaşım ise aşırı derecede obez (BMI > 40 kg/m2) hastalarla sınırlıdır. Tıbbi tedaviye yanıt vermeyen ve cerrahiye uygun olmayan hastalarda endoskopik girişimler ilgi çekicidir. Mide sınırlayıcı işlemler morbid obezite cerrahi tedavisinde sıkça kullanılmaktadır. Açık ve laparoskopik yapılan bu işlemler etkindir, fakat

Komplikasyon; % 3–20

insizyonel herni,

yara enfeksiyonu,

fistül veya akıntı.

Mortalite; % 1 oranları yüksektir . Bu nedenlerle endoluminal kısıtlayıcı işlemlere olanak veren transoral yol caziptir. Endoskopik yaklaşımın avantajları;

Kalın karın duvarında kesi olmaması,

Daha az komplikasyon olması,

Anestezi ve hastanede yatış ihtiyacını azaltması,

Daha az invazif olması,

Tekrarlanabilmesi.

Reversibl olması.

Cerrahinin dezavantajları;

İrreversibldir.

%17-48 başarısız, (sınırlayıcı bant ve dikiş, mide kese boyutunu korumada) hastalar tekrar kilo alırlar.

Bu düzeltici cerrahi gerektirir. Morbidite ve mortalite riski yüksektir.

UYARI: Bu çalışma Op.Dr.Murat Üstün tarafından, Prof.Dr.Kadir Bal’ın sunumu temel alınarak hazırlanmıştır. Ancak kaynak belirtilerek ve link verilerek alıntı yapılabilir. Makalede anılan yöntemlerden ülkemizde mevcut olanların tümü merkezimizde uygulanmaktadır.Bayındır grubunun İstanbul’daki sağlık merkezi olan Bayek Levent Cerrahi merkezi, halen Türkiye’de en fazla sayıda mide balonu uygulam

ası yapılan merkezdir. Ayrıntılı bilgi ve danışma için bizi arayabilir (0-212-279 60 60 veya 0-552-413 11 43) ya da mail gönderebilirsiniz .)

Obezite tedavisinde Endoskopik işlemler;

1- Endoskopik mide küçültme işlemleri: EMKİ,

a- Endoskopik vertical gastroplasti: EVG

b- Trans-oral Gasroplasti: TOGa

2- Endoskopik yerleştirilen elemanlar;

a- Duodenal-jejunal Bypass Sleeve: DJBS

b- İntra-gastrik balon: İGB,

Sıvı ile doldurulan balonlar,

Hava ile doldurulan balonlar.

İlk endoskopik vertical redüksiyon gastroplastileri: EVRG

Postmortem domuz mide ve özefagusunda (2000, USA),

Erlangen modelde taze domuz midesinde (2004, Çin)

Gastroskop üzerine yerleştirilen endoskopik dikiş makinesi ile Ö-G bileşkeden başlayıp mide küçük kurvaturası üzerinde ön ve arka duvar dikilerek yaklaşık 8 cm uzunluk ve 2 cm genişliğinde tüp oluşturularak yapılmıştır.

Sonuç: Klinik uygulamadan önce etkinlik ve güvenilirlik açısından daha ileri canlı hayvan çalışmaları önerilir. Awan AN, Swain CP. Gastrointest Endos 2002, 55(2); 254-6 , Hu B et al. Endoscopy, 2005 May; 37(5): 411-4 Technical feasibilty of endoscopic gastric reduction: a pilot study in a porcine model.

USA da canlı domuz modelinde; EMKİ

Domuzlarda anestezi + endos

kop ve prototip endoskopik dikiş aleti ile ÖGB’den aşağı doğru 5 cm, mide duvarına dikişler ile gastrik tüp ve ağzına bir halka oluşturularak küçültme işlemi yapılmıştır.

Öldürülen hayvanların midelerine atılan dikişlerle ayrılan yaklaşık 30 ml.lik gastrik kese varlığı gösterilmiştir. Toplam 4 deney ve her bir hayvana 12–14 dikiş ile mide küçülmesi yapılmış, işlemlerde teknik sorun ve komplikasyon olmamıştır.

Sonuç: Hayatta kalma ve dayanma deneyleri olmayan çalışma ile endoskopik gastrik küçültmenin canlı bir domuz modelinde teknik açıdan yapılabilirliği gösterilmiştir. Kantsevoy SV ve ark. Gastrointest endosc 2007, 65(3):510-3 Endoscopic vertical gastroplasty: a novel technique for treatment of obesity: a preliminary report (abstract)

İlk kez insanlarda (2003-4)

Gönüllü 10 MO hasta, anestezi ve endoskopik dikiş atma kiti (CR Bard, Murray Hill, NJ) ile plikasyon= EVG uygulaması. 3, 6 ve 9 aylık takip;

Bulgular:

Başarılı plikasyon 10 hasta, 1 hastada 9 ay sonra rüptür ve işlem tekrarı,

İşlem komplikasyonu (-)

İşlem zamanı 60-90 dak.

İşlem sonrası tüm hastalarda 48 saat boğaz ağrısı,

Hepsi kilo kaybetmiş (9 ay 15-49 kg). Önemli Kolesterol ve trigliserid ↓↓

SONUÇ: Morbid Obezite tedavisinde EVG BARD endoskopi dikiş atma kiti ile güvenli, fizibl ve komplikasyonsuz. 9 ayda önemli kilo kaybı. Hasta sayısı ve takip süresini artırma gereklidir. Fogel R, et al. Gastrointest Endosc 2005;61AB:AB106

Resim 1. EVG dikiş şekli.

A- Bütün dikişler yerleştirildikten sonra midenin önden görünümü.

B – D, Dikişin çekilerek sağlamlaştırılma ve EVG işleminin tamamlanması .

415

Resim 2.

A- EVG işlemi öncesi

B- EVG işlemi sonrası

Clinical experience of transoral suturing for an EVG: 1-year follow-up in 64 patients Çok merkezli, kontrolsüz, bir yıllık takip çalışması (Caracas-Venezuela)

64 hasta, ort yaş. 31.5+/-10.1 yıl (16-62 Yaş), ort BMI. 39.9+/-5.1 kg/m2 (2003-2005), Bard Endo-Cinch Suturing Siystem kullanılarak

Bulgular: İşlemler yaklaşık 45 dk.

12 ay BMI: 39.9+/-5.1 kg/m2 => 30.6+/-4.7 kg/m2’a düştü

(P<0.001).

Ciddi yan etki (-).

416SONUÇ: Kontinü dikişle yapılan EVG de önemli derecede kilo kaybı elde edildi. Uzun süreli, güvenli ve etkin olduğunu gösteren ekçalışmalar gerekli. Fogel R, et al. Gastrint Endos 2008

Safety, feasibility and weight loss after transoral gastroplasty: First human multicenter study

Endoskopik kontrol ve stapler seti ile mide küçük kurvaturası boyunca sınırlayıcı bir poş oluşturulması (TOGa)+ bir aylık likit diyet + ekzersiz programı. (Belçika)

21 Hasta ( 17 K, + 4 E ), BMI 43.3 (35-53), ort. yaş 43.7 (22-57).

İşlem sonrası 1. hafta ve 1 – 6 aylarda takip,

Önemli yan etki (-), en yaygın: bulantı, kusma, ağrı ve geçici disfaji.

Bulgular: 6 aylık takip; 1 aylık ort. kilo kaybı; 17.6, 3 ayda; 24.5,

6 ayda; 26.5 pound. EWL; % 16.2, % 22.6 ve % 24.4

Sonuç olarak; TOGa MO tedavisinde geçerli yöntemlerdendir. Morbiditesi az, güvenli ve fizibil yaklaşım olabilir, daha ileri çalışmalar ve deneyim gerektirmektedir. Devière et all. Surg Endosc. 2008, 22(3):589-98.

417

418Resim :1 Stapler ve mideye yerleştirilmesi

UYARI: Bu çalışma Op.Dr.Murat Üstün tarafından, Prof.Dr.Kadir Bal’ın sunumu temel alınarak hazırlanmıştır. Ancak kaynak belirtilerek ve link verilerek alıntı yapılabilir. Makalede anılan yöntemlerden ülkemizde mevcut olanların tümü merkezimizde uygulanmaktadır.Bayındır grubunun İstanbul’daki sağlık merkezi olan Bayek Levent Cerrahi merkezi, halen Türkiye’de en fazla sayıda mide balonu uygulaması yapılan merkezdir. Ayrıntılı bilgi ve danışma için bizi arayabilir (0-212-279 60 60 veya 0-552-413 11 43) ya da mail gönderebilirsiniz .)

Resim: 2

A- Dokuyu yakalamak için konumlandırılmış yelkeni açık ve açılmış germe telli sleeve stapler,

B- Kardia küçük kurvaturada sleeve stapler

Resim. 3

a- Mide ön ve arka yüzünden doku toplamak için vakum uygulaması (retrograd end).

b- Septum staplerin ağzına geçirilir, stapler kapatılır ve tetik çekilir.

c- His açısından küçük kurvatura paralel bir tüp yapılır. İşlem farklı uzunlukta tüp için tekrarlanır.

d- Yeni tüp sistem çıkışı

Resim. 4

a- 6 ayda tüp çıkışı ve stapler hattı

b- 3 ay sonra yeni anatomi

Endoluminal sleeve-Endobariyer

419420

First human experience with endoscopically deliverid and retrieved duodenal-jejunal bypass sleeve DJBS 60 cm. lik boru, duodenuma tutturularak duodenal-jejunal bypass.

N: 12 (5 E, 7 K), prospektif, tek merkezli, 12 haf. çalışma, ort.BMI 43 kg/m2, DJBS skopi kontrolünde endoskopik yerleştirilip, çıkartıldı (26.6 –43.3 dk.).

N:10 12 haftayı tamamladı. 2’si 9 günden sonra kötü yerleşim, çıkartıldı. İlk iki haftada karın ağrısı, bulantı, kusma, çıkartılmada parsiyel faringeal yırtık (n:2). Bütün hastalarda implant yerinde inflamasyon.

Bulgular: Ort. fazla kilo kaybı 12 haftada % 23.6, DM’lu 4 hastada ilaçsız açlık kan şekeri normal.

SONUÇ: DJBS 12 haftada güvenli ve etkin bir profil gösteriyor. Randomize prokpektif çalışmalar gerekli.

Grunert LR et al. Surgery for obesty and related disease 2008 Open label, prospective, randomized controlled trial of an endoscopic duodenal-jejunal bypass sleeve versus low calorie diet for pre-operative weight loss in barietric surgery

Açık, çok merkezli, randomize, kontrollü çalışma. DJBS düşünülen 26 hastadan n: 25 de başarılı yerleştirme (10 E, 15 K), yaş 38±10.1yıl, (23-56 yaş), BMI: 42±5.1 (35-54), kontrol n: 14 (6 E, 8 K), BMI: 40±3.5, (36-47). 12 haftalık takip.

20 hasta 12 haftayı tamamladı, 5 i 12 haftadan önce çıkartıldı (n:3 kanama, n:1 tıkanma, n:1 anchor migration). Kontrollerden 10 u takip sırasında kayıp.

Bulgular: 12 haftada DJBS de EWL: % 22.1±8 iken kontrol grubunda % 5.3±6.6, 4 Tip 2 DM de düzelme.

Sonuç: DJBS endoskopik çıkartılabiliyor ve kısa dönemde kilo kaybında etkindir. Uzun dönem için çalışma sürüyor. Tarnoff M. Et al. Surg Endosc 2009

Obezite tedavisinde Endoskopik işlemler; İntragasrik Balon: İGB

Gastrik bezoarların uzun süre tolere edildiği ve önemli derecede kilo kaybı oluşturduğu gözlendikten sonra, Nieben 1982 de obezite tedavisi için İGB’yi önerdi.

İlk dizayn edilen İGB

Garren-Edwards Gastrik Balonu,

Ballobes,

Taylor,

Wilson –Cook balonları.

421

Çok sayıda komplikasyon olması, havalı olduğundan mide duvarına ağırlık yapmaması, şekilleri ve beklenenden erken sönmelerinden kullanılmamıştır.

Optimal balon tasarım temel kriterleri;

1987 yılında yapılan “Obezite ve Gastrik Balon” uzmanlar toplantısında formüle edilen kriterler;

1- Balonun düz, pürüzsüz, yekpare, düşük ülserojenik ve obstrüktif potansiyelli, dayanıklı bir materyalden imal edilmesi,

2- Balonun inmesi durumunda uygun takibe olanak sağlayacak şekilde radyo-opak işareti olması,

3- Balonun ölçü ayarının yapılabilmesi ve gerektiğinde hava yerine sıvı ile doldurulabilmesi.

İGB

BİB bu kriterleri karşılayan sıvı dolumlu balonlardan biridir.

Son zamanlarda kullanıma giren balon türleri hava ile şişirilen Heliosphere BAG ve Endogast’tır.

Ortalama 6 aylık süre boyunca midede kalması için dizayn edilmiş, küresel, tuzlu su veya hava ile doldurulan İGB’lar esnek ve oldukça güvenlidir.

UYARI: Bu çalışma Op.Dr.Murat Üstün tarafından, Prof.Dr.Kadir Bal’ın sunumu temel alınarak hazırlanmıştır. Ancak kaynak belirtilerek ve link verilerek alıntı yapılabilir. Makalede anılan yöntemlerden ülkemizde mevcut olanların tümü merkezimizde uygulanmaktadır.Bayındır grubunun İstanbul’daki sağlık merkezi olan Bayek Levent Cerrahi merkezi, halen Türkiye’de en fazla sayıda mide balonu uygulaması yapılan merkezdir. Ayrıntılı bilgi ve danışma için bizi arayabilir (0-212-279 60 60 veya 0-552-413 11 43) ya da mail gönderebilirsiniz .)

İ G B nasıl etki yapar ?

Hem gerilme reseptörlerini hemde mide boşluğunu etkiler, yiyecek için mevcut rezidüel volümü azaltır, doygunluğu artırır.

Yiyecek tüketimi azalır, yeni diyetsel ve davranış biçimlerinin öğrenilmesi kolaylaşır.

Böylece cerrahisiz bir kısıtlama işlemi düşünülmüştür.

Hastalar için cerrahiye göre daha cazip ve daha az invaziftir.

Tekrarlanabilinir, tamamen reversibl ve midede bir süre kaldığından tedavi geçicidir.

Soru;

Önemli kilo kaybına neden olacak bu geçiçi işlem sırasında obez hastaların yeme şeklini ve yaşam stillerini yeterince değiştirip değiştiremeyeceği ?

Bu kısa takip süresinin bunun için yeterli olup olmadığı ?

Bir kilo verme programı (Diyet, Diyet + Egzersiz gibi) ile entegre edilmelidir.

Bu program balon çıkartıldıktan sonra da kilo kaybının devamı için sürdürülmelidir.

BioEnterics Intragastric Balloon: BİB system

• Silikon intragastrik balon (SIB), Fred C. Gau 1986,

• Sonra BioEnterics İntragastric Balloon (BIB) ismini almıştır.

• Silikondan yapılma, yumuşak, küre şeklinde ve düzgün yüzeyli,

• Mide mukozasını irrite etmeyen,

• İnvivo kullanımı uzun ve güvenli,

• Radyoopak belirleyicili,

• Ayarlanabilir hacimli (400-800 ml salin+10 ml metilen mavisi)

• Özefagustan kolay geçmesi için yumuşak silikon kılıf kaplı,

• BİB sistem + yerleştirme kateteri.

Heliosphere BAG:

• BİB yerleşiminden sonra oluşan bulantı ve kusmanın balonun ağırlığından olabileceği varsayımı ile balonun hava ile doldurulması düşünülmüştür.

• Ağır; 30 g.(Likid 600-800 g.)

• İlk çalışmada yerleştirilme güçlüğü, 4/5 hastada spontan sönme olduğu için modifiye edilmiştir.

• 650-700 ml hacmi veren 840-960 ml hava ile doldurulur.

• Biyolojik uyumlu,

• Özel dikişli kaplama sistemine sahip,

İGB Endikasyonları:

BMİ 30-40 arası olanlar,

Morbid obez ve süper obezlerde (BMİ>40 ve BMİ>50) LAP BAND öncesi karın yağ kütlesinin azaltılarak;

Cerrahi girişimin kolaylaştırılması,

Cerrahi risk ve komplikasyonların azaltılması,

Tek kilo kaybettirici programların başarısız olduğu orta derecede obez ve önemli sağlık problemleri olanlar; Kardiopatili, Tip II DM’lu, Artrozlu, Hipertansiyonlu, Koroner arter hastalığı, Sleep apneliler.

İGB Kontrendikasyonları:

BMI < 30 olanlar,

Yaş 72 olanlar,

Mide patolojisi hikayesi olanlar;

Konjenital anomaliler,

Ülserliler,

Kanama geçirenler,

Geçirilmiş mide veya duodenum ameliyatlılar,

Ciddi derecede özafageal hiatus hernisi (<5 cm) olanlar.

Ciddi özefajiti olanlar,

Bazı ilaçların kullanılması;

Antikoagülan,

NSAİİ,

Sistemik kortikosteroid,

Hamilelik,

Yeme şekli bozuklukları.

Rölatif kontrendikasyonlar:

Mental bozukluklar,

Geçirilmiş laparatomi,

Geçirilmiş ciddi laparoskopik ameliyat,

İnflamatuar barsak hastalıkları.

İGB Mental bozukluğu olanlarda psikiyatrist kontrolünde en çok 3 ay kullanılır.

İGB yerleştirilmesi:

Sol yan pozisyonda, Sedasyon ile yapılabilir. Sedasyon sonrası sönük balon yardımla yutturulur. Endoskopik gözlem ile balon mide korpusuna yerleştirilir.

400-700 ml salin + 10 ml Metilen mavisi veya 800-960 cc hava ile şişirilir. Ort. yerleştirme süresi 15 Dk (10-30 dk.)

İGB yerleştirilme sonrası bakımı:

I. gün; İzotonik NaCl İV (30-35 ml/kg/gün veya 2 lt sıvı),

Omeprazol 2×20 mg, antiemetik ve spasmolitik,

II. gün; Tolere edilirse sıvılar,

İlaç; omeprazol (20 mg/gün), antiemetik ve spasmolitikler LH

1000-1100 kcal diyet (KH 146 g, lipid 68 g, proteinler 1 g/kg)

Hastalara gıda alımı, olası yan etkiler konusunda bilgi verilmelidir. Uygulamadan bir hafta sonra takip başlar. Klinikte veya telefonla görüşme, 24 saat hekime ulaşabilme olanağı olmalıdır. Ayda bir kilo, diyet takibi ve her ay US ile balon ölçümü. Sönme halinde idrar ve dışkı metilen mavisi ile boyanır. Hastanın bulantısı kaybolur ve daha fazla yeme arzusu ortaya çıkabilir. Bu durumda direkt batın grafisi veya Batın US yardımcı.

İGB’nin çıkartılması:

Hazırlık, pozisyon, sedasyon yerleştirilmedeki gibi.Özel geri alma aletleri olmalı. Balon ucu delici özel kateterle delinir. Kateter mandreni çıkartılarak güçlü bir

aspiratörle balon tamamen boşaltılır. Sönmüş balon özel forsepsle tutularak endoskopi ile geri alınır. İşlem 15-30 dk sürer

Klinik sonuçlar:

BioEnterics Intragastric Balloon: The Italian Experience with 2515 Patients.

2515 hasta; 722 E, 1793 K; or.yaş 38.9+/-14.7 (12-71)

BİB 500-700 ml tuzlu su + 10 ml metilen mavisi + yaklaşık 1000 kcal.lik diyet ile

6 ay sonra;

İşlem öncesi işlem sonrası

Ortalama BMİ: 44.4 +/- 7.8 kg/m2 ; (28.0 +/- 79.1) 35.4 +/- 11.8 kg/m2 ( 24-73)

Orta. fazla kilo: 59.5 +/- 29.8 kg, (16-210) 33.9 +/- 18.7 (0-87)

Tüm komp.lar; % 2.8

Co-morbidite % 56.4 % 44.3 çözülmüş,

% 44.8 düzelme

% 10.9 değişme yok

BMI kaybı: 4.9 +/- 12.7 kg/m2 (0-25)

Sonuç; BİB 6 ay sonra co-morbiditelerde düzelme ve tatmin edici kilo kaybı ile etkili işlemdir.

Genco A et al. Obesity Surgery, 2005;15, 1161-1164 Evidence-based Review of the Bioenterics Intragastric Balloon for Weight Loss –I BIB’li 30 çalışma, 18 prospektif (5 randomize), 12 retrospektif, toplam 4,877 hasta. Ocak 1995-Şubat 2008: PubMed taramasında N= 157 çalışma.

127 çalışma dışlanmış.(insanlarda kilo kaybı değerlendirilmemesi n=82, 15 hastadan az n=20, orijinal data içermemesi n=9, ingilizcesi olmaması n=7, özeti olmaması n=6, BIB’den başka balonlar kullanılması n=3)

Sonuçlar:

BİB yerleşiminden sonraki ilk 3 ayda kilo kaybı daha fazladır.

BİB sonrası 1 yılda hastaların bir kısmı tekrar kilo alma eğilimindedir. % 28- 41

Herve ve Mathus-Vliegen çalışmalarında fazla kilo kaybı ≥% 20 hastaların % 56 ve 74 da sürdürülmüş.

BMI kategorilerine göre BMI çok yüksek olanlarda kilo kaybı daha fazladır. Dumonceau JM. Obes Surg 2008 Evidence-based Review of the Bioenterics Intragastric Balloon for Weight Loss –II

Obezite ile ilgili komorbid hastalıklarda çözülmeler hatta düzelmeler olmuştur. Hayat kalitesi havalı balon ile küçük bir çalışmada değerlendirilmiş. 1. ay ile çıkartıldıktan sonraki 1 aya kadar önemli derecede düzelme bildirilmiş. Binge eaters %16-30 oranında görülüyor. Kötü sonuç göstergesi. Aşırı obezlerde Preoperatif BİB tedavisi tavsiye ediliyor. Açığa dönme oranı az, operasyon ve hastanede kalma sürelerini kısaltıyor. Adolesanlarda sonuçlar yetişkinlere benzer. Doldurma hacmi genellikle 500 – 600 ml. Hacim büyüdükce kilo verme artıyor. BİB ten iyi sonuç alınanlarda Barietrik işlem sonuçları daha iyi.

BİB tedavisinin barietrik cerrahiyi kabülllenmeyi kolaylaştırdığı gösterilmiştir. Dumonceau JM. Obes Surg 2008

Is bariatric surgery necessary after intragastric balloon treatment?

175 hasta. (104 K, 71 E, ort. yaş 37.1 +/- 11.6 yıl, aralık 16-67, ort. BMI 54.4 +/- 8.1 kg/m2 (39.8-79.5), % EWL 160.8 +/- 32.9 % (89-264).

Bariatrik cerrahi programına alınan hastalara BIB yerleştirilmiş. BIB sonrası birçok hasta cerrahiyi reddetmiş.

Grup A balondan sonra barietrik cerahi (n=86) yapılanlar,

Grup B Balondan sonra cerrahi işlemi reddedenler (n=82).

İki grupta en az 12 ay takip edilmiş.

Bulgular: 166 hasta BIB çıkarılmada Ort. BMI 47.3 +/- 8.1 kg/m2.

Grup A (BIB + cerrahi) ort. BMI; 47.6 +/- 6.9 kg/m2. 1 yıl sonra 35.1 kg/m2

Grup B (sadece BIB) ort. BMI; 48.1 +/- 6.5 kg/m2. 1 yıl sonra 51.7 kg/m2

(P<0.001).

SONUÇ: BIB sonrası, programlanan hastaların yarısı (49.9) cerrahiyi reddetti. Bunlar 1 yıl takipte ort. başlangıç kilolarına döndü. BIB’ten sonra bariatrik cerrahi hararetle tavsiye edilir. Angrisani L, et al. Obes Surg. 2006,16(9):1135-7

(Alttaki bulgular Prof.Dr.Kadir Bal’a aittir.)

Klinik deneyimim; 18 hasta 22 balon uygulaması

18 hastaya 22 BİB + 1100 Kcal/gün diyet uygulaması yapılmış, 6 ay sonra balon çıkartılmıştır.

Bulgular; Altı aylık dönemi tamamlanmış 17 hastanın (11 K, 6 E ), yaş ort: 33.9 ± 9.1, (aralık 18 – 64)

3. ve 6. ayda BMİ’de ort. % 12.4 ± 4.7 ve % 13,8 ± 6.4 azalma.

3 hastaya (2 E,1 K) ort. 20 ay (3-45 ay) sonra 2. balon. 6 ay sonra ort.

BMI % 6 azalmıştır.

7 yılı doldurmuş 1 hasta 109 kg iken şu an 90 kg. ( 3 balon)

Sonuç: BİB+diyet ile 6 aylık dönem sonunda BMI % 13 oranında azalma.

2. balon uygulanması ile elde edilen kilo azalması daha az (% 6).

Uzun sürede başlangıç kilolarına dönme eğilimi var.

SONUÇ

Morbid Obezite tedavisinde endoskopik girişimler giderek cerrahinin yerini alma eğilimindedir. Sonuçlar cesaretlendiricidir. EVG mukozadan mukozaya dikişle dayanıklılık açısından kuşkuludur. TOGa endoskopik işlemler arasında daha dayanıklıdır. DJBS farklı bir yöntem olarak güvenli ve etkin bir profil gösteriyor. İGB yerleştirilme ve çıkarılması kolay, deneyimli ellerde güvenli bir işlemdir. Seçilmiş vakalarda etkilidir. Ek olarak kalori kısıtlayıcı diyet ve alışkanlıkların değiştirilmesi gereklidir. Endoskopik girişimler Morbid Obez hastalarda kilo verme ve co-morbiditelerin çözümlenmesi veya ilaç ihtiyacının azalmasını sağlar.

UYARI: Bu çalışma Op.Dr.Murat Üstün tarafından, Prof.Dr.Kadir Bal’ın sunumu temel alınarak hazırlanmıştır. Ancak kaynak belirtilerek ve link verilerek alıntı yapılabilir. Makalede anılan yöntemlerden ülkemizde mevcut olanların tümü merkezimizde uygulanmaktadır.Bayındır grubunun İstanbul’daki sağlık merkezi olan Bayek Levent Cerrahi merkezi, halen Türkiye’de en fazla sayıda mide balonu uygulaması yapılan merkezdir. Ayrıntılı bilgi ve danışma için bizi arayabilir (0-212-279 60 60 veya 0-552-413 11 43) ya da mail gönderebilirsiniz .)

Konu ile ilgili olarak detaylı Bilgi için Lütfen Tıklayınız…    Op Dr Murat Üstün

Reklamlar

Written by aksaglikportali

Aralık 28, 2009 5:08 pm

Basında Obezite kategorisinde yayınlandı

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: