Aksaglik Genel Sağlık Bilgilendirme Portalı

Ak SAğlık

Archive for Aralık 9th, 2009

Çene Eklemi Ankilozu

leave a comment »

Estetik Çene Çene Ekleminin Kafa Kemiklerine Kaynaması-Ankiloz

Çene eklemi, her yöne hareket eden yapısı nedeniyle vücuttaki diğer eklemlerden farklı fonksiyonel özelliklere sahiptir. Çene eklemi, alt çene kemiği (mandibula) ile kafatası kemiği arasında yer alır. Bu eklem sayesinde ağız açıp kapama fonksiyonu sağlanmaktadır. Çene eklemi; kafa kaidesi kemikleri, alt çene kemiği (mandibula), eklem diski ve bağlardan (ligament)  oluşmaktadır.

Çene eklemi ankilozu alt çene kemiğiyle kafatası kemiklerinin birbirlerine kaynaması neticesinde ortaya çıkar. En belirgin nedeni travmadır. Özellikle çocukluk yaşlarında oluşan çene eklemi kırıklarının yanlış tedavisinin neticesinde ortaya çıkar. Hastada ağzını açamama veya ağız açıklığında kısıtlılık şeklinde kendini gösterir. Özellikle beslenme güçlüğü ve konuşma problemleri hastayı sıkıntıya düşürür.

Konu ile ilgili olarak detaylı Bilgi için Lütfen Tıklayınız…    Op Dr Ali Mezdeği

Written by aksaglikportali

Aralık 9, 2009 at 12:22 pm

Çene Estetik kategorisinde yayınlandı

Alt ve Üst Çenenin Öne Veya Arkaya Alınması

leave a comment »

Operasyon genel anestezi altında tam teşekküllü bir hastanede gerçekleştirilir. Ortalama ameliyat süresi 3-4 saattir. Ameliyatın tamamı ağız içinden yapılır ve yüzde herhangi bir iz oluşmaz.

Cerrahi olarak oluşturulan kırık hatları titanyum plak-vida sistemleri ile sabitlenirler. Hasta 1-2 gün sonra taburcu edilebilir. Ortodontistle belirlenen tedavi planına göre dişleri birbirine bağlamak gerekmeyebilir.

Eğer dişleri birbirine bağlamak gerekirse ortalama süresi 3-5 gündür. Ortaya çıkan şişlikler 2 hafta içinde tamamen kaybolur.

Konu ile ilgili olarak detaylı Bilgi için Lütfen Tıklayınız…    Op Dr Ali Mezdeği

Written by aksaglikportali

Aralık 9, 2009 at 12:19 pm

Çene Estetik kategorisinde yayınlandı

Üst Çenenin Öne Veya Arkaya Alınması

leave a comment »

üst çenenin önde olması ;

Operasyon genel anestezi altında tam teşekküllü bir hastanede gerçekleştirilir. Ortalama ameliyat süresi 1-1,5 saattir. Ameliyatın tamamı ağız içinden yapılır ve yüzde herhangi bir iz oluşmaz.

Cerrahi olarak oluşturulan kırık hatları titanyum plak-vida sistemleri ile sabitlenirler. Hasta 1 gün sonra taburcu edilir. Dişleri birbirine bağlamak gerekmez ve beslenmeyle ilgili sorun yaşanmaz.

Oluşabilecek minimal ağrılar ağızdan alınan ağrı kesicilerle ortadan kaldırılabilir. Ortaya çıkan şişlikler 7-10 gün içinde kaybolur.

Konu ile ilgili olarak detaylı Bilgi için Lütfen Tıklayınız…    Op Dr Ali Mezdeği

Written by aksaglikportali

Aralık 9, 2009 at 12:18 pm

Alt Çenenin Öne Veya Arkaya Alınması

leave a comment »

Operasyon genel anestezi altında tam teşekküllü bir hastanede gerçekleştirilir. Ortalama ameliyat süresi 1-1,5 saattir. Ameliyatın tamamı ağız içinden yapılır ve yüzde herhangi bir iz oluşmaz. Cerrahi olarak oluşturulan kırık hatları titanyum plak-vida sistemleri ile sabitlenirler. Hasta 1 gün sonra taburcu edilir.

Dişleri birbirine bağlamak gerekmez ve beslenmeyle ilgili sorun yaşanmaz. Oluşabilecek minimal ağrılar ağızdan alınan ağrı kesicilerle ortadan kaldırılabilir. Ortaya çıkan şişlikler 1 hafta içinde kaybolur.

Cerrahi sonrasında alt dudakta oluşabilecek kalıcı uyuşukluklar dikkatli çalışma ve kliniğimizde uygulanan modern tekniklerle minimuma indirgenmiştir.

Konu ile ilgili olarak detaylı Bilgi için Lütfen Tıklayınız…    Op Dr Ali Mezdeği

Written by aksaglikportali

Aralık 9, 2009 at 12:17 pm

Çene Estetik kategorisinde yayınlandı

Isırım Bozuklukları

leave a comment »

Ortognatik cerrahi yüz kemiklerindeki iskeletsel ve dişsel bozuklukların düzeltilmesi ameliyatlarını tarif eden genel bir terimdir.

Ortognatik cerrahi, çenelerin birbirleri ile ilgili uyumsuzluklarını veya dişlerin çeneler ile olan uyumsuzluklarını düzeltmek için yapılan uygulamalardır şeklinde de tarif edilebilir. Ortognatik cerrahi ile aynı zamanda estetik ve fonksiyonel düzeltmeler yapılabilir. Kliniğimizde yapılan ısırım bozukluklarının tedavisi-ortognatik cerrahi girişimleri yurtdışındaki modern plastik cerrahi klinikleri ile paralellik içinde devam etmektedir.

Yüz iskelet yapısında olabilecek ve ortognatik cerrahi ile çözümlenebilecek sorunlar şunlardır:

Alt çenenin önde, geride, sağ yan veya sol yanda olması,

Alt çenenin bir tarafının veya tümünün az gelişmesi,

Üst çenenin önde, geride, sağ yan veya sol yanda olması,

Üst çenede gelişim azlığı,

Alt çene ve üst çenedeki dişlerin birbirine değmemesi( Açık ısırım deformitesi)

Çene ucunun ileride ya da geride olması,küçük veya büyük olması,

Elmacık kemiklerinin olması gerekenden büyük, küçük, önde veya geride olması,

Kaza ve tümör nedeniyle çenelerin şekil ve yapısının bozulması.

İnsan yüz harmonisinde ve iskelet yapısında her kişide farklılık gösteren gelişim ve oranlar bulunmaktadır. Dolayısıyla çene iskeleti gelişiminde de her kişide farklı oranlar görülmektedir. Alt çene ve üst çene arasındaki ilişkinin normal olmadığı durumlarda ısırım bozukluğu-maloklüzyon ortaya çıkar. Alt çene ve üst çene olması gereken ideal pozisyondan önde, arkada, aşağıda, yukarıda ya da yanlarda olabilir. Dişlerde ve iskelet yapısındaki bu sorunlar değişik ölçüde yüz estetiğine de yansımalar gösterir. Yani, burada sorun hem fonksiyonel ve hem de estetiktir. Göz ardı edilmemesi gereken bir durum da mevcut sorunun yarattığı psikolojik etkilenmedir. İskeletsel ve dişsel sorunların ortognatik cerrahiyle düzeltilmesi fonksiyonel, estetik ve psikolojik sorunların çözümlenmesini sağlar. Bu da hastaların ifadesi ile “yeniden doğma” olarak da anlatılabilir.

Kişide mevcut olan ısırım bozuklukları plastik cerrah ve ortodontistin yer aldığı ekip çalısması ile rafine olarak düzeltilebilir. Tek başına plastik cerrah veya ortodondist ideal sonucun elde edilmesi için yeterli değildir. Bu tür sıkıntıları olan kişiler kliniğimize başvurduğunda öncelikle mevcut sorunun nasıl bir süreçte oluştuğu belirlenir. Sonrasında ayrıntılı ağız içi muayene yapılır. Çene ekleminin de ayrıntılı olarak değerlendirilmesi yapıldıktan sonra dijital kamera ile elde edilen görüntüler bilgisayar ortamında değerlendirilir ve hastanın tedavi sonrası ideal görünümü belirlenir. Bilgisayar ortamında yapılan bu dijital değerlendirmeye hastanın da aktif olarak katılması oldukça önemlidir. Bu hastaların cerrahi öncesinde görmesi gereken ortodontik tedaviyi (tel tedavisi) belirlemek için ortodontist ile birlikte hastanın değerlendirilmesi gerekmektedir. Cerrahi öncesi dönemde dişlerdeki çarpıklıklar düzeltilir. Hastanın radyografileri üzerinde yapılan çalışmalarla (Sefalometrik analiz) ameliyat planı belirlenir. Ameliyat sonrası dönemde devam eden ortodontik tedavi ile mükemmel bir bitiş sağlanır. Ortodontik tedavi operasyon öncesi 5-6 ay, sonrasında 5-6 ay olmak üzere toplam 1 yıl kadar devam eder.

Konu ile ilgili olarak detaylı Bilgi için Lütfen Tıklayınız…    Op Dr Ali Mezdeği

Çene Tümörleri Tipleri

leave a comment »

Çene tümörleri arasından en sık görülen tipi olan Ameloblastom bulunduğu yerde kemik içerisine doğru yayılım göstererek büyür ve diş gelişiminin erken evrelerindeki hücresel yapılardan kaynaklanır.

Ameloblastom yavaş klinik seyre sahip, lokal agresif benign (iyi huylu) tümör grubuna dahildir. Tümör uygun ve dikkatli bir şekilde çıkartılırsa nüks oranı oldukça düşüktür. Ancak, yeterli cerrahi rezeksiyon yapılmazsa nüks edebilir. Nadiran metastaz yapar.

Şüphe üzerine veya diş tedavisi esnasında çekilen röntgen filmleriyle saptanır. Tedavisi çoğunlukla ağız içinden yapılabilir, nadiren ağız dışı yaklaşımlar da gerekebilir. Tedavisinde etkilenen kemik kısmının tamamıyla çıkartılması gerekir.

Çıkartılan kemik bölgesinin onarılması için leğen kemiğinden kemik nakli veya çene uzatma ameliyatı (Distraksiyon Osteogenezis) ile eksikliğin giderilmesi ameliyatları yapılabilir.

Konu ile ilgili olarak detaylı Bilgi için Lütfen Tıklayınız…    Op Dr Ali Mezdeği

Written by aksaglikportali

Aralık 9, 2009 at 11:59 am

Çene Estetik kategorisinde yayınlandı

Çene Tümörleri Belirtileri

leave a comment »

Genel olarak çene tümörlerinin en belirgin belirtisi yüz bölgesinde asimetriye neden olan şişliklerdir. Bunun dışında ağrı ve enfeksiyon bulgularıyla da karşılaşılabilir. Özellikle çene ekleminden (kondil) kaynaklanan tümörlerde çenede asimetriler ortaya çıkabilir. Çene tümörlerinin tedavisinde amaç tümörün tamamen çıkartılmasına dönük olmalıdır.

Konu ile ilgili olarak detaylı Bilgi için Lütfen Tıklayınız…    Op Dr Ali Mezdeği

Written by aksaglikportali

Aralık 9, 2009 at 11:59 am

Çene Estetik kategorisinde yayınlandı

Çene Tümörleri

leave a comment »

Çene tümörleri sıklıkla alt çenede görülür ve çoğunlukla diş gelişimi basamaklarından herhangi birindeki anormalliklerle alakalıdır. Bunun dışında dudak ve ağız içi tümörlerin çene kemiğine yayılması nedeniyle ve uzak tümörlerin metastazı nedeniyle de oluşabilirler. Çene tümörleri iyi huylu veya kötü huylu olabilirler. Bunu anlamanın tecrübe dışındaki bilimsel yolu patolojik inceleme (mikroskopla inceleme) den geçmektedir. Mikroskopik inceleme neticesine göre yapılan tedavi yeterli olabilir veya ek tedaviler (cerrahi, radyoterapi) gerekebilir.

Çene tümörü ameliyatları genel anestezi altında tam teşekküllü hastanelerde yapılabilir. Ameliyat çoğunlukla ağız içinden ve nadiren de ağız dışından yapılmaktadır. Ameliyat süresi ve hastanın taburcu edilmesi vakanın ciddiyetine göre değişiklik gösterir. Ameliyat sonrası dönemde antibiyotik ve gargara kullanımı gereklidir. Hastanın takibi direkt röntgen filmleri ve Bilgisayarlı Tomografi ile yapılır.

Konu ile ilgili olarak detaylı Bilgi için Lütfen Tıklayınız…    Op Dr Ali Mezdeği

Written by aksaglikportali

Aralık 9, 2009 at 11:58 am

Çene Estetik kategorisinde yayınlandı

Çene Kırıkları Tedavisi Öncesi

leave a comment »

Çene kemiği kırıklarında öncelikle hastayı muayene etmek gereklidir. Hayati tehlike oluşturabilecek durumların ekarte edilmesinden sonra kırığa yönelik muayeneler yapılır. Direkt grafiler ve özellikle panoramik mandibula grafisi kırığın tespiti için yeterli olacaktır. Nadiren bilgisayarlı tomografiyle değerlendirmek gerekebilir. Kırığın tipini ve lokalizasyonunu belirledikten sonra tedavi endikasyonu belirlenir. Çene kırığı ameliyatları kırığın yerleşimine bağlı olarak ağız içinden veya ağız dışından yapılır. Kendi vakalarımda büyük çoğunlukla ağız içinden bu ameliyatı yapmayı tercih ederim.

Çene kırığı ameliyatları genel anestezi altında tam teşekküllü hastane ortamında yapılmalıdır. Ameliyat süresi endikasyonuna göre değişmek üzere 45 dakika ile 2,5 saat arasında sürmektedir. Ameliyat sonrasında alt ve üst çenenin biribirine bağlanması gerekmez. Ağız hijyeni için gargara kullanılması ve yumuşak kıllı diş fırçaları ile dişlerin fırçalanması gerekmektedir. Antibiyotik ve ağrı kesici kullanımı gereklidir. Ameliyat sonrasında 2-3 hafta yumuşak gıdalarla beslenmek gereklidir.

Konu ile ilgili olarak detaylı Bilgi için Lütfen Tıklayınız…    Op Dr Ali Mezdeği

Written by aksaglikportali

Aralık 9, 2009 at 11:57 am

Çene Estetik kategorisinde yayınlandı

Çene Kırıkları Tedavisi

leave a comment »

Çene kırıklarının tedavisinde değişik teknikler bulunmaktadır. Bu teknikler arasında Schnee teli ile kırık uçlarının bağlanması, ortodontik braket veya Schnee teli- Arch Bar kullanılarak alt ve üst çenenin biribirine bağlanması ve titanyum miniplaklar kullanılarak kırığın tespiti bulunmaktadır. Nadir endikasyonlar dışında titanyum miniplak kullanımı tedavide en güncel ve doğru yöntem olarak öne çıkmaktadır. Güncel yöntemlerde alt ve üst çenenin biribirine bağlanmasının yeri bulunmamaktadır. Bu yöntemin tedavi esnasında getirdiği zorlukların (yeterli ve düzgün gıda alamama, ağız hijyeninde zorluk) yanı sıra tedavi sonrasında çene ekleminde hareketsizliğe bağlı olarak ağız açıp-kapama fonksiyonunda kusura ve ağrıya neden olabilir.

Çene kırıklarında uygulanan mini plaklar, absorbe olabilen (kendiliğinden zamanla eriyen) ve titanyum miniplaklar olmak üzere iki çeşittir. Titanyumun vücuda zarar vermeyen bir metal olmasından dolayı sıklıkla bu tip plaklar kullanılır. Titanyum mini plakları ameliyat sonrasında kırık iyileşmesi tamamlandıktan sonra çıkarmak gerekmemektedir. Ancak çene kemiği gelişimi henüz tamamlanmamış olan olgularda (küçük yaş) titanyum mini plak kullanılırsa kemik iyileşmesinden sonra çene kemiği gelişimini kötü etkilemesinden dolayı bu plakların çıkarılması gereklidir. Çocuk yaşta olan vakalarda bundan dolayı absorbe olan mini plak sistemlerinin kullanılması önerilir. Aynı zamanda erişkin hastalarda da absorbe olan plak sistemleri isteğe bağlı olarak kullanılabilir.

Konu ile ilgili olarak detaylı Bilgi için Lütfen Tıklayınız…    Op Dr Ali Mezdeği

Written by aksaglikportali

Aralık 9, 2009 at 11:57 am

Çene Estetik kategorisinde yayınlandı

Çene Kırıkları ameliyatları

leave a comment »

Çene kırıkları özellikle travmalardan sonra oluşur. İlerleyen yaşlarda ve son evre tümör hastalarında travma olmadan da çene kırıkları oluşabilir.

Çene kırıklarının tedavisinde amaç normal oklüzyonun (dişsel ilişki) sağlanması ve hastanın çiğneme ve konuşma gibi hayati fonksiyonlarını geri dönmesini sağlamaktır.

Konu ile ilgili olarak detaylı Bilgi için Lütfen Tıklayınız…    Op Dr Ali Mezdeği

Written by aksaglikportali

Aralık 9, 2009 at 11:56 am

Çene Estetik kategorisinde yayınlandı

Çene Ucu ameliyatları

leave a comment »

Çene ucu normalden küçük veya büyük olabilir. Her iki deformite de belirgin estetik sıkıntıya yol açar. Çene ucunu değerlendirirken önemli olan nokta alt ve üst çenedeki dişlerin birbiriyle olan ilişkisinin normal olup olmadığının belirlenmesidir. Sadece çene ucuna yapılacak olan girişimlerde dişsel ilişkinin yani ısırımın normal olası gerekmektedir.

Genioplasti ameliyatları çene ucunun görünümünü değiştirmeye dönük ameliyatlardır. Bu ameliyatlar ile çene ucunun büyüklüğü ve uzunluğu artırılabilir veya azaltılabilir. Yani, çene ucu estetik normlara uygun şekilde yeniden şekillendirilebilir.

Çene ucunun normalden büyük olması kişinin yüz harmonisini olumsuz etkiler ve kaba bir görünüme neden olur. Yapılacak operasyonla çene ucu estetik normlara uygun olacak şekilde küçültülebilir. Sonuç olarak, daha natürel ve güzel bir yüz yapısı ortaya çıkar.

Çene ucunun normalden küçük olması durumuna daha sık rastlanır. Kişi aynı zamanda kemerli bir buruna sahipse deformite daha da belirgin olmaktadır ve  “Kuş yüzü (Bird face)” olarak adlandırılan durum ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde çene ucunu büyütmek amacıyla silikon, medpor ve titanyum gibi sentetik materyallerin kullanımı oldukça sık başvurulan yöntemlerdendir. Kullanılan sentetik materyallerin altta kalan kemik dokusunu eritmesi, yer değiştirmesi ve enfeksiyon gibi riskleri bulunmaktadır. Aynı zamanda sentetik materyal kullanılarak yapılan müdahalelerde “gıdı” olarak adlandırılan çene altı yumuşak doku sarkmalarında herhangi bir düzelme oluşmamaktadır. Bu tür sorunlar kliniğimizde çene ucundaki kemik dokunun öne doğru ilerletilmesi ile çözümlenmektedir. Bu teknikle yapılan ameliyatlarda gıdı ve boyun bölgesinde de estetik olarak pozitif değişiklikler ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda, yüz iskeletinin diğer sorunlarında olduğu gibi kişinin kendi kemik dokusunu kullanarak yapılan ameliyatlar en güvenilir olanlardır.

Genioplasti ameliyatları genel anestezi altında tam teşekküllü hastanede gerçekleştirilir. Ameliyat süresi ortalama 45 dk-1 saattir. Ameliyat tamamen ağız içinden yapılır ve yüzde herhangi bir iz oluşmaz. Hasta aynı gün veya ertesi gün taburcu edilir. Ameliyat sonrası ağrı çok azdır ve ağızdan alınan ağrı kesicilerle ortadan kaldırılabilir.Cerrahiyebağlı olaşacak şişlikler 5-7 gün içerisinde tamamen kaybolur.

Konu ile ilgili olarak detaylı Bilgi için Lütfen Tıklayınız…    Op Dr Ali Mezdeği

Written by aksaglikportali

Aralık 9, 2009 at 11:56 am

Çene Uzaltma

leave a comment »

Distraksiyon Osteogenezis’i kabaca kemik boyunu uzatma olarak tarif edebiliriz.Tıp literatürüne Ortopedi bölümü tarafından yerleştirilen bu teknik halk arasında boy uzatma yöntemi olarak bilinir.Ortopedi bölümünün kullandığı teknik 1992 yılından itibaren yüz kemikleri için de uygulanmaya başlanmıştır. Çene kemiklerine distraktör adı verilen bir alet yerleştirilerek kemiklerin günde 1 mm uzatılması mümkündür. 1998 yılından itibaren ilgilenmeye başladığım bu konu hakkında uzmanlık tezi hazırlayarak Çene Uzatma ameliyatları hakkında oldukça fazla tecrübe edinme şansına sahip oldum.

Yüz kemikleri içerisinde alt çene(mandibula) ve üst çene(maksilla) kemikleri için rahatlıkla uzatma ameliyatları yapılabilir. Çene uzatma ameliyatlarının endikasyonunu kısaca çene kemiklerinde gelişimsel yetersizlik olarak söyleyebiliriz. Çene kemiklerindeki gelişimsel yetersizliğin yani kısalığın doğuştan (konjenital)  ve travmatik nedenleri bulunmaktadır. Konjenital nedenler arasında Mandibuler hipoplazi, Goldenhar Sendromu (Okulo-aurikulo-vertebral Displazi), Pierre-Robin Sendromu, Nager Sendromu (Akrofasyal Disostozis) ve Treacher-Collins Sendromu (Mandibulofasyal Disostozis) sayılabilir. Alt çene gelişimini tamamlamadan önce yani çocukluk yaşlarında oluşan travmatik çene eklemi (kondil) kırıklarının doğru tedavi edilememesi neticesinde çene kemiğinin etkilenen bölgesinde kkısalık ortaya çıkacaktır.

Çene kemiklerinde kısalık olan vakalar erişkin yaşlarda (18 yaşından sonra) Ortognatik Cerrahi girişimleri ile tedavi edilebilir. Ancak daha küçük yaşlarda kısalık sorununu giderebilmek için çene uzatma ameliyatlarını uygulamak gerekmektedir. Kendi vaka gurubum içerisinde hasta yaşları 2 – 21 yaş arasında değişmektedir.

Çene kemiklerinde kısalık olan vakaların öncelikle ayrıntılı muayene edilmesi gerekmektedir. Muayene sonrasında direkt radyografiler, panaromik mandibula(çene) grafisi ve 3 boyutlu Bilgisayarlı tomografilerin incelenmesi gerekmektedir. Bu ameliyatların neticesinde mükemmel sonuç elde edebilmek için ortodondistlerle birlikte ekip çalışması yapmakta fayda vardır. Detaylı muayene ve filmlerin incelenmesi sonrasında ameliyatın şekline ve niteliğine karar verilir.

Çene uzatma ameliyatları genel anestezi altında tam teşekküllü bir hastanede yapılmalıdır. Bu ameliyatlar ağız içinden veya ağız dışından yapılabilir.Her iki yöntemde de çene kemiğine distraktör adı verilen bir cihaz yerleştirilir. Ameliyat endikasyonuna göre 1 saat ile 3 saat arasında sürmektedir. Ameliyattan 5-7 gün sonra uzatma işlemi başlatılır ve günde 1 mm uzatma yapılır. Uzatma işlemi bittikten sonra alet 6 hafta yerinde tutulur. Sonrasında çene filmleri ile kemikleşmenin olduğu görüldükten sonra aletler çıkartılarak işlem sonlandırılır. Bu ameliyatların neticesinde mükemmel sonuç elde edebilmek için ameliyat öncesinde ve sonrasında ortodondistler tarafından ortodontik tedavi yapılması gereklidir.

Hastalarımızın ameliyat sonrasında özellikle sert gıdalar yemekten ve etraftan olabilecek travmalardan kendilerini yorumaları gereklidir. Ağız dışına yerleştirilen aletlerin pansumanının dikkatlice ve titizlikle yapılması gerekmektedir.

Konu ile ilgili olarak detaylı Bilgi için Lütfen Tıklayınız…    Op Dr Ali Mezdeği

Written by aksaglikportali

Aralık 9, 2009 at 11:55 am

Çene Estetik kategorisinde yayınlandı

Çene Eklemi Tedavisi

leave a comment »

Çene eklemi rahatsızlıklarının tedavisi Plastik cerrahi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ve Çene-Yüz protez uzmanından oluşan bir ekip tarafından yapılmalıdır. Diş sıkma ve diş gıcırdatma gibi durumlarda çiğneme kasları üzerine çok fazla yük binmektedir. Bu durumun neticesinde çok şiddetli ağrılar oluşmaktadır. Tedavinin ilk adımı bu durumu ortadan kaldıracak veya azaltacak ilaç tedavisine başlamak olmalıdır. Eş zamanlı olarak çene eklemine yönelik fizyoterapi seansları ile hem eklemi rahatlatmak ve hem de çene eklemini sağlıklı kullanmayı öğrenmek gereklidir. Özellikle uykuda diş sıkma ve diş gıcırdatma durumu mevcutsa Çene-Yüz protez uzmanı tarafından hazırlanacak gece splintlerinin (ısırma plağı) kullanılması da oldukça önemlidir.

Bu kombine tedavi uygulamalarından hastaların % 80-85’i fayda görür. Geri kalan % 15-20’lik kısım içinse cerrahi tedavi gerekmektedir. Cerrahi tedavi için birden fazla seçenek vardır. Bu seçenekler, özellikle eklem diski ve bağların durumuna göre belirlenmektedir.

Çene eklemi rahatsızlıklarının cerrahi tedavisi genel anestezi altında donanımlı bir hastanede gerçekleştirilmelidir. Kulak önünden yapılan bir kesi ile veya ameliyat izini gizleyecek şekilde kulak kıvrımlarına uyacak şekilde yapılan bir kesiyle eklem bölgesine ulaşılır ve patolojik oluşumlar anatomik ve fizyolojik olarak onarılır. Ameliyat sonrası dönemde fizyoterapi seanslarına uyumlu bir şekilde devam etmek cerrahinin başarısını artıracaktır.

Konu ile ilgili olarak detaylı Bilgi için Lütfen Tıklayınız…    Op Dr Ali Mezdeği

Written by aksaglikportali

Aralık 9, 2009 at 11:54 am

Çene Estetik kategorisinde yayınlandı

Çene Eklem Ağrıları Belirtileri

leave a comment »

Çene eklemi rahatsızlığının ilk görülen belirtisi ağız açma-kapama fonksiyonu esnasında ve yemek yerken fark edilen eklemden gelen seslerdir. Çoğunlukla bu seslere (klik) ağrı eşlik etmez. Ancak bu seslere yemek yerken oluşan ağrı, ağrı nedeniyle uykudan uyanma, uyku esnasında diş sıkma ve gıcırdatma, özellikle uykudan uyanıldığında ağız açıklığında kısıtlılık ve hatta hiç açamama gibi belirtilerin eklenmesi tedavi sürecinin gecikmeden başlanması gerektiğini gösterir.

Bu şikayetlerle doktora başvuran bir hastanın öncelikle ayrıntılı şekilde muayene edilmesi gerekmektedir. Muayene sonrasında radyolojik tetkiklerle (özellikle MR İnceleme) eklemin ve eklem diskinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Tüm bulguları bir araya getirdikten sonra tedavi için en uygun yöntem seçilebilmektedir.

Konu ile ilgili olarak detaylı Bilgi için Lütfen Tıklayınız…    Op Dr Ali Mezdeği

Written by aksaglikportali

Aralık 9, 2009 at 11:54 am

Çene Estetik kategorisinde yayınlandı

Çene Eklem Ağrıları Nedenleri Ve Tedavisi

leave a comment »

Çene eklemi rahatsızlıklarının en önde gelen nedeni travmadır. Travma grubu içerisinde direkt gelen darbeler, zorlu diş çekimleri (özellikle 20 yaş dişi çekimleri), uyumsuz protez kullanımı ve yanlış tedavi edilmiş çene kırıklarını sayabiliriz.

Travma dışında ailevi yatkınlık, stres, uykuda veya uyanıkken diş sıkma ve diş gıcırdatma, tümörler ve romatoid artriti sayabiliriz.

Konu ile ilgili olarak detaylı Bilgi için Lütfen Tıklayınız…    Op Dr Ali Mezdeği

Written by aksaglikportali

Aralık 9, 2009 at 11:53 am

Çene Estetik kategorisinde yayınlandı

Çene Eklem Ağrıları Genioplasti

leave a comment »

3DtmjÇene eklemi, her yöne hareket eden yapısı nedeniyle vücuttaki diğer eklemlerden farklı fonksiyonel özelliklere sahiptir. Çene eklemi, alt çene kemiği (mandibula) ile kafatası kemiği arasında yer alır. Bu eklem sayesinde ağız açıp kapama fonksiyonu sağlanmaktadır. Çene eklemi; kafa kaidesi kemikleri, alt çene kemiği (mandibula), eklem diski ve bağlardan (ligament) oluşmaktadır.

Çene eklemi fonksiyonel özelliklerinden dolayı oldukça fazla öneme sahiptir. Kabaca ağız açıp kapama olarak ifade edilen bu fonksiyonel özellik beslenme, konuşma ve mimikleri yansıtma gibi konuları içermektedir. Genel bir araştırma yapılacak olsa toplumun önemli kesiminde çene eklemi bozuklukları ile karşılaşabiliriz. Ancak, bu bozukluklar kişiye ağrı, ağız açıp-kapamada zorluk gibi şikayetler oluşturduğunda hastalık olarak kabul etmek gerekir ve tedavi sürecinin başlamasını gerektirir.

Konu ile ilgili olarak detaylı Bilgi için Lütfen Tıklayınız…    Op Dr Ali Mezdeği

Written by aksaglikportali

Aralık 9, 2009 at 11:53 am

Çene Estetik kategorisinde yayınlandı

Çene Cerrahisi Genioplasti

leave a comment »

cene-cerrahisiÇene ucu normalden küçük veya büyük olabilir. Her iki deformite de belirgin estetik sıkıntıya yol açar. Çene ucunu değerlendirirken önemli olan nokta alt ve üst çenedeki dişlerin birbiriyle olan ilişkisinin normal olup olmadığının belirlenmesidir. Sadece çene ucuna yapılacak olan girişimlerde dişsel ilişkinin yani ısırımın normal olası gerekmektedir. Genioplasti ameliyatları çene ucunun görünümünü değiştirmeye dönük ameliyatlardır. Bu ameliyatlar ile çene ucunun büyüklüğü ve uzunluğu artırılabilir veya azaltılabilir. Yani, çene ucu estetik normlara uygun şekilde yeniden şekillendirilebilir.

Çene ucunun normalden büyük olması kişinin yüz harmonisini olumsuz etkiler ve kaba bir görünüme neden olur. Yapılacak operasyonla çene ucu estetik normlara uygun olacak şekilde küçültülebilir. Sonuç olarak, daha natürel ve güzel bir yüz yapısı ortaya çıkar.

Çene ucunun normalden küçük olması durumuna daha sık rastlanır. Kişi aynı zamanda kemerli bir buruna sahipse deformite daha da belirgin olmaktadır ve “Kuş yüzü (Bird face)” olarak adlandırılan durum ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde çene ucunu büyütmek amacıyla silikon, medpor ve titanyum gibi sentetik materyallerin kullanımı oldukça sık başvurulan yöntemlerdendir. Kullanılan sentetik materyallerin altta kalan kemik dokusunu eritmesi, yer değiştirmesi ve enfeksiyon gibi riskleri bulunmaktadır. Aynı zamanda sentetik materyal kullanılarak yapılan müdahalelerde “gıdı” olarak adlandırılan çene altı yumuşak doku sarkmalarında herhangi bir düzelme oluşmamaktadır.

Bu tür sorunlar kliniğimizde çene ucundaki kemik dokunun öne doğru ilerletilmesi ile çözümlenmektedir. Bu teknikle yapılan ameliyatlarda gıdı ve boyun bölgesinde de estetik olarak pozitif değişiklikler ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda, yüz iskeletinin diğer sorunlarında olduğu gibi kişinin kendi kemik dokusunu kullanarak yapılan ameliyatlar en güvenilir olanlardır.

Genioplasti ameliyatları genel anestezi altında tam teşekküllü hastanede gerçekleştirilir. Ameliyat süresi ortalama 45 dk-1 saattir. Ameliyat tamamen ağız içinden yapılır ve yüzde herhangi bir iz oluşmaz. Hasta aynı gün veya ertesi gün taburcu edilir. Ameliyat sonrası ağrı çok azdır ve ağızdan alınan ağrı kesicilerle ortadan kaldırılabilir. Cerrahiye bağlı olaşacak şişlikler 5-7 gün içerisinde tamamen kaybolur.

Konu ile ilgili olarak detaylı Bilgi için Lütfen Tıklayınız…    Op Dr Ali Mezdeği

Written by aksaglikportali

Aralık 9, 2009 at 11:51 am

Çene Estetik kategorisinde yayınlandı

Göz kapağı estetiği-Blefaroplasti

leave a comment »

goz-kapagiGöz kapakları, kişinin yüz ifadesini ve bakışını etkileyen, estetik ve aynı zamanda fonksiyonel önemi olan bir organdır. Genellikle 35-40 yaşlarından sonra üst göz kapağında sarkma, göz altında torbalanma ve kırışıklıklar oluşmakta, kişiye yorgun, üzgün ve düşünceli bir hava vermektedir. Bazen üst göz kapaklarının ileri derecede sarkması göz kapaklarını açmakta zorluk yaratabilir. Alt göz kapaklarında oluşan torbalanmalar çoğunlukla kalıtımsaldır ve ilerleyen yaşla belirgin hale gelirler. Göz kapağı estetiğinde amaç bu deformiteleri ortadan kaldırıp kişiye daha genç ve dinamik bakışlar sağlamaktır.

Göz kapağı estetiğinde sadece göz kapaklarını değerlendirmek yeterli olmaz. Üst göz kapağı estetiğinde özellikle kaşların pozisyonunu dikkatle değerlendirmek gerekmektedir. Bazen alın ve kaşlardaki sarkmalar üst göz kapağında deri bolluğuna neden olabilir. Bu gibi durumlarda endoskopik alın germe ve/veya kaş kaldırma ameliyatıyla aynı zamanda üst göz kapağı estetiği  ( Blefaroplasti ) uygulamak gerekir. Kaş pozisyonu normal ise sadece deri bolluğu ve varsa yağ fıtıklaşması düzeltilir.

Konu ile ilgili olarak detaylı Bilgi için Lütfen Tıklayınız…    Op Dr Ali Mezdeği

Alın Germe Ve kaş kaldırma operasyonları

leave a comment »

alin-germe-kas-kaldirmaAlın bölgesinde derinliği kişiden kişiye farklılıklar gösteren enine çizgilenmeler bulunmaktadır. Kaşlar arasında bu çizgiler dikey bir hal alır. Yapısal nedenlerle ya da yaşın ilerlemesiyle birlikte yerçekiminin etkisiyle alın cildinde gevşeme, alın çizgilerinde belirginleşme ve kaş seviyesinde aşağı doğru yer değiştirme görülür. Kaşların sarkması kişiye yorgun, üzgün ve yaşlı bir yüz ifadesi kazandırır. Kaş kaldırma ve alın germe ameliyatları hastaya fazla bir zahmet vermeyen fakat yüz estetiğinde ciddi düzelme ve gençleşme sağlayan nisbeten kolay bir işlemdir.

Kaşların seviyesinde sarkıklık ve düşüklük varsa alın germe ameliyatıyla birlikte yapılmalıdır. Ancak kaş seviyesi normal olup sadece kaş ucunun kalkıklığı arzu ediliyorsa kaş kaldırma ameliyatı yeterli olur. Kaş kaldırma ameliyatı alın germe ile birlikte yapılırsa genel anesteziyle, tek yapılırsa lokal anestezi ile yapılabilir. Ameliyat saçların arasından uygulanan birkaç cm lik kesilerle endoskopik yöntemlerle yapılır ve ameliyat sonrasında herhangi bir iz belli olmaz. Hasta aynı gün veya ertesi gün taburcu edilebilir. Ameliyat sonrasında oluşabilecek ağrı ciddi ölçüde rahatsızlık vermez ve kişi günlük aktivitelerine aynı gün veya ertesi gün dönebilir. Çalışan kişilerde işbaşı yapmak bir haftayı bulabilir.

Konu ile ilgili olarak detaylı Bilgi için Lütfen Tıklayınız…    Op Dr Ali Mezdeği

Written by aksaglikportali

Aralık 9, 2009 at 11:46 am

Takip Et

Her yeni yazı için posta kutunuza gönderim alın.